/* */

Sv Partners Sdn Bhd

SV Partners Sdn. Bhd. ditubuhkan pada tahun 2016. SVPSB sebelumnya dikenali sebagai Syahmi Ventures Properties. Ekuiti syarikat SVP dimiliki sepenuhnya 100%  milik bumiputra. SVPSB diterajui oleh barisan pengurusan yang mahir dan berkebolehan dalam bidang pemasaran selaras dengan misi dan visi syarikat. Kakitangan SVPSB telah diberikan khidmat latihan professional dan teknikal serta kursus-kursus yang berkaitan (dalam pengurusan jualan dan pemasaran hartanah) dari semasa ke semasa bagi memastikan pengetahuan dan kualiti kerja pihak kakitangan syarikat yang memuaskan sejajar dengan kehendak prospek.