Golden Montessori Sdn Bhd

  • 52 Jalan Awan Cina Taman Yarl 58200 Kuala Lumpur Federal Territory of Kuala Lumpur Malaysia

Newly established Tadika in Taman Yarl, based on Montessori principles.