/* */

Taska DesaKasih

Taska DesaKasih (No. Pendaftaran SSM: 002369995-U) merupakan sebuah Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) yang berdaftar dengan JKM (No. Pendaftaran JKM: B/TI 206/2014) terletak di Seksyen 8, Bandar Baru Bangi.

Taska DesaKasih menyediakan perkhidmatan mengasuh dan mendidik anak-anak seawal 2 bulan ke atas.

Komitmen Taska DesaKasih adalah memastikan anak-anak diasuh rapi penuh kasih sayang dengan memberikan penekanan kepada aspek kebersihan dan keselamatan.