/* */

Pusat Jagaan Sayang (Care for Special Needs)

  • No.51, Jalan Kristal 7/73 Seksyen 7, 40000, Shah Alam, Selangor

Pusat Jagaan Sayang adalah pusat persendirian yang tidak berkeuntungan dan memberi perkhidmatan pelajaran dan penjagaan khas kepada anak- anak kelainan upaya (OKU) seperti Autisma, Down Syndrome, ADHD, PWS, Slow learner, Cerebral Palsy, mental disable dan sebagainya